Επικοινωνία

Επικοινωνία

ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ

Γεωργικές Επιχειρήσεις

Πίνδου 8 20500 Νεμέα Κορινθίας
Τηλ.: 2746022484
Fax: 2746022484
e-mail: info@barafakaswinery.gr

ΜΠΑΡΑΦΑΚΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΔΟΥ 8 20500 ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.:2746022484
FAX: 2746022484
E-MAIL: info@barafakaswinery.gr